اساسنامه گریتا کارمانیا

بسمهتعالی

اساسنامهیباشگاهگریتاکارمانیا

   متن پیش رو اساسنامه داخلی استودیو طراحی گریتا کارمانیا(زیر نظر دفتر کار آفرینی دانشگاه هنر اصفهان)است.طبق این اساسنامه،امضا کنندگان آن متعهد می‌شوند که تا پایان مهلت در نظر گرفته شده برای این اساسنامه به تمامی مفاد آن پایبند باشند.                  

1.تعریفاعضایباشگاه

1.1.هیئتموسسین:شامل افرادی است که از آغاز شکل گیری باشگاه در قالب یک تیم شروع به همکاری کرده و باشگاه را به ثبت رسانده‌اند.همچنین این هیئت مفاد قراردادها و اساسنامه‌های باشگاه راتدوین می‌نمایند.این افراد می‌توانند در صورت تمایل به عنوان عضو اصلی یا فرعی باشگاه فعالیت کنند که در این صورت نیازی به گذراندن دوره اولیه عضویت نخواهند داشت.

تبصره 1:از آنجایی که تنها یک نفر می‌تواند به عنوان عضو اصلی شناخته شود،در صورتی که داوطلبین بیش از یک نفر باشند انتخاب عضو اصلی از طریق بیشترین رای آورده(70% کل آرا) و درصد سهام وی تعیین می‌گردد.

2.1.عضواصلی:فردی است که حضور وی در باشگاه تثبیت شده است.وی به عنوان هسته مرکزی شناخته می‌شود.وظیفه نظارت،کنترل،هماهنگی،عقد قرارداد و... به عهده وی می‌باشد.

3.1.عضوفرعی:فردی که به صورت مستمر با باشگاه همکاری دارد.عضویت وی پس از تسلیم درخواست کتبی مبنی بر تمایل به همکاری مستمر توسط عضو اصلی بررسی می‌گردد.عضو اصلی در اولویت انتخاب اعضای تیم اجرایی پروژه‌های آتی قرار دارد.

4.1.عضومهمان:فردی است که به صورت پروژه‌ای با باشگاه همکاری دارد و پس از اتمام پروژه ارتباط وی با باشگاه قطع می‌گردد.در صورت تمایل به ادامه همکاری می‌بایست درخواست کتبی خود را به عضو اصلی تسلیم نماید.

5.1.عضومجازی:فردی است که فرم اعلام آمادگی جهت همکاری با باشگاه را در وب سایت رسمی گریتا کارمانیا تکمیل کرده است.اطلاعات ثبت شده توسط وی در آرشیو شرکت بایگانی شده و در صورت نیاز شرکت با وی تماس می‌گیرد.

2.خدمات:

1.2.طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی

2.2.طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی

3.2.کلیه امور تبلیغاتی

4.2.ساخت انواع مدل،ماکت،تندیس و...

5.2.مشاوره اقتصادی

6.2.بازاریابی

7.2.آموزش

8.2.جذب و پیاده سازی ایده‌های خلاق

 

3.حقوحقوق:

سود خالص=هزینه اولیه(مواد اولیه و...)-مبلغ کل قرارداد

مبلغ دریافتی=درصد توافقی*حقوق کل تیم=(5% الی 20%)-سود خالص

 

تبصره 1.مبلغ کم شده از سود خالص به صندوق شرکت ریخته می‌شود.از اعتبار کل این صندوق 15% سهم عضو اصلی،5% الی 15% سهم کمک به موسسات خیریه و مابقی در جهت هزینه‌های جاری شرکت و پیشبرد اهداف می‌باشد.

تبصره 2.به منظور جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم،میزان سهم فرد در تفافق نامه کتبی ذکر می‌گردد و به امضای فرد و عضو اصلی به همراه مهر گریتا کارمانیا می‌رسد.از این توافق نامه یک نسخه کپی در اختیار فرد قرار داده می‌شود.نسخه کپی نیز نیاز به تایید کتبی عضو اصلی دارد.در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.

تبصره 3.بدیهی است در صورتی که فرد دچار قصور در انجام وظایف شود،باشگاه از ادمه فعالیت وی جلوگیری کرده و تمامی حقوق و مزایا به جایگزین وی اطلاق می‌گردد.لازم به ذکر است این حق برای فرد مذکور محفوظ است که وی فرصت دارد تا 24 ساعت پس از اعلام شرکت مبنی بر قطع ادامه فعالیت،جهت توضیح به عضو اصلی در دفتر باشگاه حضور یابد.

تمامی مفاد این اساسنامه زیر نظر هیئت موسسین باشگاه گریتا کارمانیا تدوین شده و به مدت یک سال پس از امضای آن توسط اعضای هیئت موسسین دارای اعتبار می‌باشد.ولو این که در این مدت با صلاح دید هیئت موسسین نیاز به تغییرات در آن دیده شود.

 

استاد مشاور:استاد علیاری

 

اعضای هیئت موسسین:

 

حسین فارسی

 

 

سرپرست باشگاه:حسین فارسی

شماره تماس:09125225708